• جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • جناب آقای مهدی سیاح نیا موضوع : منابع انسانی
 • سرکار خانم مهرناز غفاری موضوع : از ریشه تا رنگ
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • جناب آقای دکتر علیرضا داداشی موضوع : 20 گفتار فروش و بازاریابی
 • سرکار خانم ندا حسینی موضوع : تولید محتوا
 • جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • جناب آقای شهاب طلایی موضوع : بازاریابی سیاسی
 • جناب آقای مهندس ناصر مرزبانی موضوع : کارآفرینی
 • جناب آقای اعرابی پور موضوع : چگونه یک فروشنده سازمانی موفق باشیم؟
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست