آخرین پادکست رادیو صدای بازاریابی - همین حالا گوش کنید

گفتگو با خانم دکتر مریم دلشاد طهرانی مدیرعامل مجموعه فراداده رایانه و خانم مهندس فریبا سهمانی در بخش استارتاپ petia

11 مرداد 99

مهندس عباسعلی آریافر - صنعت خودرو

02 آبان 99

دکتر ساسان نصیری - CRM

14 مهر 99

دکتر سحر گلکاری حق - رفتار شهروندی برند - بخش دوم

16 مرداد 99

دکتر سحر گلکاری حق - رفتار شهروندی برند - بخش اول

30 مهر 99

معلم بازاریابی-پرویزدرگی

21 مهر 99

مهندس رضا شيري - استارت آپ

12 مهر 99

مهندس مجید عقلایی - کارآفرینی

16 مرداد 99

مهندس بهروز بهمن زنگی - کارآفرینی

04 آبان 99

مهندس بهروز بهمن زنگی - کارآفرینی

16 آبان 99

مهندس مهدی سیاح نیا - مدیریت منابع انسانی

12 مرداد 99

مهندس حسین ستاری - کارآفرینی

05 آبان 99

مهندس حسین ستاری - کارآفرینی

07 آبان 99

دکتر محسن ایلچی - عوامل اثرگذار بر بحران اقتصادی

07 آبان 99

دکتر احمدرضا فتوت - روانشناسی صنعتی سازمانی

17 مهر 99

دکتر احمدرضا فتوت - روانشناسی صنعتی سازمانی

07 آبان 99

دكتر سارا ميرزايي - برندينگ

07 آبان 99

مهندس امیر ریاضی - توسعه و بهبود مراکز تجاری

16 مرداد 99

مهندس احمد دلیری - مدیریت فرایندهای کاروکسب

11 مرداد 99

مهندس احمد دلیری - مدیریت فرایندهای کاروکسب

11 مرداد 99

مهندس بهرام رزمان - نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادي

08 آبان 99

مهندس بهرام رزمان - نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادي

07 آبان 99

دكتر مجتبي اميري - تعامل شركت هاي پخش

07 آبان 99

دكتر مجتبي اميري - تعامل شركت هاي پخش

16 آبان 99

دكتر علي شاه حسيني - مديريت بر خود

03 دی 99

دكتر علي شاه حسيني - مديريت بر خود

07 آبان 99

مهندس سلمان يافت آبادي - تاثير فرهنگ بر برند

18 مرداد 99

دكتر شهاب اناري - برندينگ شخصي

07 آبان 99

سركار خانم نسيم توكل - كارآفريني

04 تیر 98

استاد محمد پیام بهرام پور- فن بیان و سخنوری

12 مرداد 99

دکترمحمدخرم- چالش های کار و کسب

07 آبان 99

مهندس افراز- کارآفرینی

04 تیر 98

مهندس بهرام رزمان - منابع انسانی

04 تیر 98

مهندس بهرام رزمان - منابع انسانی

04 تیر 98

استاد رضا ایزدی - بیمه

04 تیر 98

استاد علیجاه شهربانویی - تبلیغات در عصر جدید

10 شهریور 98

دکتر حمید ترکاشوند- صنعت پخش