آخرین پادکست رادیو صدای بازاریابی - همین حالا گوش کنید

گفتگو با خانم دکتر مریم دلشاد طهرانی مدیرعامل مجموعه فراداده رایانه و خانم مهندس فریبا سهمانی در بخش استارتاپ petia

15 مهر 98

مهندس عباسعلی آریافر - صنعت خودرو

28 مهر 98

دکتر ساسان نصیری - CRM

02 مهر 98

دکتر سحر گلکاری حق - رفتار شهروندی برند - بخش دوم

14 مهر 98

دکتر سحر گلکاری حق - رفتار شهروندی برند - بخش اول

26 مهر 98

معلم بازاریابی-پرویزدرگی

28 مهر 98

مهندس رضا شيري - استارت آپ

29 مهر 98

مهندس مجید عقلایی - کارآفرینی

05 مرداد 98

مهندس بهروز بهمن زنگی - کارآفرینی

17 مهر 98

مهندس بهروز بهمن زنگی - کارآفرینی

04 مهر 98

مهندس مهدی سیاح نیا - مدیریت منابع انسانی

03 مرداد 98

مهندس حسین ستاری - کارآفرینی

16 مهر 98

مهندس حسین ستاری - کارآفرینی

19 شهریور 98

دکتر محسن ایلچی - عوامل اثرگذار بر بحران اقتصادی

03 مرداد 98

دکتر احمدرضا فتوت - روانشناسی صنعتی سازمانی

11 مهر 98

دکتر احمدرضا فتوت - روانشناسی صنعتی سازمانی

26 مهر 98

دكتر سارا ميرزايي - برندينگ

15 مهر 98

مهندس امیر ریاضی - توسعه و بهبود مراکز تجاری

18 مهر 98

مهندس احمد دلیری - مدیریت فرایندهای کاروکسب

03 مرداد 98

مهندس احمد دلیری - مدیریت فرایندهای کاروکسب

28 شهریور 98

مهندس بهرام رزمان - نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادي

24 مهر 98

مهندس بهرام رزمان - نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادي

03 مرداد 98

دكتر مجتبي اميري - تعامل شركت هاي پخش

02 مرداد 98

دكتر مجتبي اميري - تعامل شركت هاي پخش

07 مهر 98

دكتر علي شاه حسيني - مديريت بر خود

14 مهر 98

دكتر علي شاه حسيني - مديريت بر خود

15 مهر 98

مهندس سلمان يافت آبادي - تاثير فرهنگ بر برند

15 مهر 98

دكتر شهاب اناري - برندينگ شخصي

04 مهر 98

سركار خانم نسيم توكل - كارآفريني

04 تیر 98

استاد محمد پیام بهرام پور- فن بیان و سخنوری

17 مهر 98

دکترمحمدخرم- چالش های کار و کسب

11 مرداد 98

مهندس افراز- کارآفرینی

04 تیر 98

مهندس بهرام رزمان - منابع انسانی

04 تیر 98

مهندس بهرام رزمان - منابع انسانی

04 تیر 98

استاد رضا ایزدی - بیمه

04 تیر 98

استاد علیجاه شهربانویی - تبلیغات در عصر جدید

10 شهریور 98

دکتر حمید ترکاشوند- صنعت پخش