دکترشاهین شاکری

قسمت 115

دکترشاهین شاکری
با موضوع: بازاریاب...
دکترشاهین شاکری
دانلود
امیر مهدی سادات اعلایی

قسمت 114

امیر مهدی سادات اعلایی
با موضوع: تغییر و...
امیر مهدی سادات اعلایی
دانلود
دکتر محمد حسین غوثی

قسمت 112

دکتر محمد حسین غوثی
با موضوع: مذاکره
دکتر محمد حسین غوثی
دانلود
دکتر احمد یحیایی ایله ایی

قسمت 111

دکتر احمد یحیایی ایله ا...
با موضوع: روابط عم...
دکتر احمد یحیایی ایله ایی
دانلود
مهندس احمد رضا نخجوانی

قسمت 109

مهندس احمد رضا نخجوانی
با موضوع: چگونه اس...
مهندس احمد رضا نخجوانی
دانلود
دکترعلی شاه حسینی

قسمت 108

دکترعلی شاه حسینی
با موضوع: حال خوب،...
دکترعلی شاه حسینی
دانلود
دکتر محمود آسیاچی

قسمت 106

دکتر محمود آسیاچی
با موضوع: مهندسی ف...
دکتر محمود آسیاچی
دانلود
امید عسگری

قسمت 105

امید عسگری
با موضوع: نوروبرند...
امید عسگری
دانلود
دکتر رضا شافعی

قسمت 103

دکتر رضا شافعی
با موضوع: توانمند...
دکتر رضا شافعی
دانلود
مهندس مهدی فربهی

قسمت 102

مهندس مهدی فربهی
با موضوع: طراحی کم...
مهندس مهدی فربهی
دانلود
پرویز درگی

قسمت 101

پرویز درگی
با موضوع: مشتری نو...
پرویز درگی
دانلود
پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی

قسمت 100

پرویز درگی و عوامل رادی...
با موضوع: گفت و گو...
پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی
دانلود
دکتر وحید نثایی

قسمت 99

دکتر وحید نثایی
با موضوع: مهارت ها...
دکتر وحید نثایی
دانلود
دکتر فرزاد مقدم

قسمت 97

دکتر فرزاد مقدم
با موضوع: ویژگی ها...
دکتر فرزاد مقدم
دانلود
دکتر مسعود نصرت آبادی

قسمت 96

دکتر مسعود نصرت آبادی
با موضوع: مدیر نور...
دکتر مسعود نصرت آبادی
دانلود
دکتر بابک سبزیان پور

قسمت 94

دکتر بابک سبزیان پور
با موضوع: اهمیت و...
دکتر بابک سبزیان پور
دانلود
دکتر بابک سبزیان پور

قسمت 93

دکتر بابک سبزیان پور
با موضوع: اهمیت و...
دکتر بابک سبزیان پور
دانلود
دکتر بابک سبزیان پور

قسمت 91

دکتر بابک سبزیان پور
با موضوع: اهمیت و...
دکتر بابک سبزیان پور
دانلود
دکتر محسن نجارنیا

قسمت 90

دکتر محسن نجارنیا
با موضوع: اهمیت و...
دکتر محسن نجارنیا
دانلود
مهندس حسین آقا خانلو

قسمت 88

مهندس حسین آقا خانلو
با موضوع: شبکه ساز...
مهندس حسین آقا خانلو
دانلود
آقای میثم ایرانپناه

قسمت 87

آقای میثم ایرانپناه
با موضوع: نقش فریب...
آقای میثم ایرانپناه
دانلود
مهندس بهرام رزمان

قسمت 85

مهندس بهرام رزمان
با موضوع: تخریب و...
مهندس بهرام رزمان
دانلود
دکتر نادر وهاب آقایی

قسمت 84

دکتر نادر وهاب آقایی
با موضوع: خدمات پس...
دکتر نادر وهاب آقایی
دانلود
دکتر سهیل سهیلی زاده

قسمت 82

دکتر سهیل سهیلی زاده
با موضوع: افزایش م...
دکتر سهیل سهیلی زاده
دانلود
مهندس  حسن قاسمی

قسمت 81

مهندس حسن قاسمی
با موضوع: لجستيک؟م...
مهندس  حسن قاسمی
دانلود
استاد  علی محمد بیدار مغز

قسمت 79

استاد علی محمد بیدار م...
با موضوع: ایمیج؟تص...
استاد  علی محمد بیدار مغز
دانلود
نژده هوانسیان

قسمت 78

نژده هوانسیان
با موضوع: معضلات ب...
نژده هوانسیان
دانلود
دکتر علی شاه حسینی

قسمت 76

دکتر علی شاه حسینی
با موضوع: مدیریت ب...
دکتر علی شاه حسینی
دانلود
دکتر حمیده عطافر

قسمت 75

دکتر حمیده عطافر
با موضوع: تفاوت با...
دکتر حمیده عطافر
دانلود
مهندس هاشمعلی حسنی

قسمت 73

مهندس هاشمعلی حسنی
با موضوع: تخفیفات...
مهندس هاشمعلی حسنی
دانلود
x