• دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : مذاکره
 • جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • جناب آقای شهاب طلایی موضوع : بازاریابی سیاسی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • جناب آقای مهدی سیاح نیا موضوع : منابع انسانی
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : استراتژیهای پرسنال برندینگ -بخش دوم
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش