• استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس سید محمد اعظمی نژاد و مهندس عزیزمیردار موضوع : دوباره فکر کن یه جور دیگه هم ممکنه
 • ابراهیم زارع پور موضوع : مذاکرات بازرگانی بین المللی
 • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : شغل من کو❓
 • سرکار خانم ندا حسینی موضوع : تولید محتوا
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • دکتر حمیده عطافر موضوع : تفاوت بازاریابی استراتژیک و غیر استراتژیک؟
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 40 (آذر و دی 1393) میزگرد این شماره: چالشهای توزیع در ایران؛ راهکارها و توصیه ها
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • دکتر وحید نثایی موضوع : مهارت های حرفه ایی در مذاکره