• داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش اول
 • مهندس هاشمعلی حسنی موضوع : تخفیفات غیرمتعارف فروشگاهی
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ؟تفاوت کوچینگ و مشاوره؟
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • استاد علی محمد بیدار مغز موضوع : ایمیج؟تصویر دیگران در اولین برخورد از ما
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • سرکار خانم ندا حسینی موضوع : تولید محتوا
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب