• توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • مهندس محسن ایلچی موضوع : روابط عمومی تجاری و تفاوت آن با تبلیغات؟
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • مهدی فیضی موضوع : مزیت رقابتی
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : نبایدهای کسب و کار های کوچک و کارافرینانه
 • جناب آقای دکتر علیرضا داداشی موضوع : 20 گفتار فروش و بازاریابی
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم
 • مهندس میرحسینی موضوع : سفر به استان سیستان و بلوچستان
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند