• استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد- فروش-بخش دوم
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • جناب آقای سعید قدوسی نژاد موضوع : سختی کارهای سخت
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ؟تفاوت کوچینگ و مشاوره؟
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • دکترامیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 40 (آذر و دی 1393) میزگرد این شماره: چالشهای توزیع در ایران؛ راهکارها و توصیه ها