• دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : هنرو شیوه مربیگری رهبران
 • استاد علی محمد بیدار مغز موضوع : ایمیج؟تصویر دیگران در اولین برخورد از ما
 • تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • شیما عظیما موضوع : کپی رایتینگ
 • الهام کیان مهر موضوع : ذهن کارآفرینان
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت برند موضوع : نصر قلم
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • مهندس سید محمد اعظمی نژاد و مهندس عزیزمیردار موضوع : دوباره فکر کن یه جور دیگه هم ممکنه
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • مهندس سعید محمدی موضوع : مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره