• میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش اول
 • سرکار خانم مهرناز غفاری موضوع : از ریشه تا رنگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد- فروش-بخش دوم
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • جناب آقای جعفر واعظی موضوع : کارافرینی
 • جناب آقای مهندس ناصر مرزبانی موضوع : کارآفرینی
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : قیمت گذاری در بازار پرنوسان امروز
 • دکتر میر احمد امیرشاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش اول
 • دکتر نادر وهاب آقایی موضوع : خدمات پس ازفروش وفادارسازی مشتریان یاجبران زحمت
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • دکترامیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم