• دکتر نادر وهاب آقایی موضوع : خدمات پس ازفروش وفادارسازی مشتریان یاجبران زحمت
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • امید عسگری موضوع : نوروبرندینگ
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • مهندس میرحسینی موضوع : سفر به استان سیستان و بلوچستان
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی