• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • ابراهیم زارع پور موضوع : مذاکرات بازرگانی بین المللی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • دکتر حسین وظیفه دوست موضوع : نقش انجمن علمی بازاریابی در رشدبازاریابی و فروش؟
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 48(فروردین و اردیبهشت 1395)تحقیقات بازاریابی با رویکرد کاربردی در گفت و گو با دکتر امین اسداللهی
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • دکتر آسیاچی موضوع : رقابت در فروشندگی
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : استراتژیهای پرسنال برندینگ -بخش دوم