• سرکارخانم نسیم توکل موضوع : معرفی کتاب لینکداین از ایجاد تا اعتبار
 • جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • مهندس سید محمد اعظمی نژاد و مهندس عزیزمیردار موضوع : دوباره فکر کن یه جور دیگه هم ممکنه
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • دکترمحمدخرم موضوع : چالش های موجود در کار و کسب
 • خلیل جعفر پیشه موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • نژده هوانسیان موضوع : معضلات برند؟
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • دکتر سارا کشگر موضوع : مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • دکترنادر وهاب آقایی موضوع : شب نشینی
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش دوم