• استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • دکترمحمدخرم موضوع : چالش های موجود در کار و کسب
 • جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی
 • جناب آقای جعفر واعظی موضوع : کارافرینی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • برنامه ویژه تبریک عید موضوع : عیدانه
 • جناب آقای مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : آیا روند تحقیقات بازار از کمی به کیفی تغییر کرده است؟
 • بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند