• استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • لیلا کرد افشار موضوع : مذاکره بین المللی
 • مهدی فیضی موضوع : مزیت رقابتی
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس سویدانلوئی موضوع : سفر به خراسان شمالی
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • دکترفرهادبدیع موضوع : صنعت پخش-بخش دوم
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : قیمت گذاری در بازار پرنوسان امروز
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش اول)
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان