• جناب آقای دکتر حسین نوروزی موضوع : بازاریابی محتوا
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش اول
 • دکترحسین نوروزی موضوع : رفتار مصرف کننده بین المللی
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • دکتر علیرضا داداشی موضوع : اخلاق در فروشندگی-اخلاق-فروش-مارکتینگ-
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم
 • دکتر حسین وظیفه دوست موضوع : نقش انجمن علمی بازاریابی در رشدبازاریابی و فروش؟
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • دکتر حسین غوثی موضوع : باید ها و نبایدهای کار کسب و کار
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان