• فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • جناب آقای جعفر واعظی موضوع : کارافرینی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • دکتر سید محسن علامه موضوع : مبانی مدیریت دانش
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 37 (خرداد و تیر 1393) میزگرد این شماره: تأثیر فضای مطلوب کسب‌وکار بر رشد اقتصادی
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • استاد بابک مروانی موضوع : فروش به شرکت ها و سازمانها
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • استاد سلمان یافت آبادی موضوع : ساختار برند-قسمت دوم