• مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • دکترحمیدطهماسبی فرد موضوع : برند-ارتباطات
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-بخش دوم
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • دکتر میر احمد امیر شاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش دوم
 • دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس سویدانلوئی موضوع : سفر به خراسان شمالی
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش دوم
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • دکتر محمد مهدی ابریشم کار موضوع : مدیریت بازاریابی اصول و مبانی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت ارتباط با مشتریان شاکی-بخش اول
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره