• دکتر نادر وهاب آقایی موضوع : خدمات پس ازفروش وفادارسازی مشتریان یاجبران زحمت
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : ویژگی های برند مورد علاقه جوانان
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • مهندس سعید محمدی موضوع : مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی
 • دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • دکتر احمد راه چمنی موضوع : تله های فروش
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری