• جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • صنعت پخش موضوع : صنعت پخش-بازاریابی-نگاه بازارا
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • استادمحسن میرزایی موضوع : 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان
 • دکترفرزاد مقدم موضوع : برندسازی در هفت گام
 • دکتر حمید ترکاشوند موضوع : صنعت پخش
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • استاد سلمان یافت آبادی موضوع : ساختار برند-قسمت دوم
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت