• استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟ موضوع : چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟
 • مهندس هاشمعلی حسنی موضوع : تخفیفات غیرمتعارف فروشگاهی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • سرکار خانم مهرناز غفاری موضوع : از ریشه تا رنگ
 • دكتر امين اسداللهي موضوع : نقشه راه بازاریابی
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : قیمت گذاری در بازار پرنوسان امروز
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)