• مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • دکتر مرتضی عماد زاده موضوع : اقتصاد
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • بابک سبزیان پور موضوع : وصول مطالبات
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی-بخش دوم
 • دکتر علیرضا شیری موضوع : چه کنیم که ایمیل مان به سرعت پاسخ داده شود؟
 • موفقیت در فروش موضوع : آدینه
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: بازاریابی سیاسی؛ نقشها و وظایف آن در بازاریابی انتخابات در گفت و گو با دکتر مسعود کیماسی و ریحانه بحری نژاد
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکترعبدالرضارضایی نژاد موضوع : ممیزی بازاریابی
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برندبخش دوم
 • مهندس هاشمعلی حسنی موضوع : تخفیفات غیرمتعارف فروشگاهی
 • دکترمحمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش