• دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • دکترامیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • معرفی بخش جدید رادیو صدای بازاریابی به نام نگاه بازار موضوع : نگاه بازار
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برند بخش اول
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • مهندس رضا نورایی موضوع : حق انتخاب مصرف کننده؟
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص