• دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • لیلا کرد افشار موضوع : مذاکره بین المللی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : صادرات
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • جناب آقای دکتر علیرضا داداشی موضوع : 20 گفتار فروش و بازاریابی
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول
 • استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ