• معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس عربی موضوع : سفر به خراسان جنوبی
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : طراحی کمپین تبلیغاتی دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر میر احمد امیرشاهی موضوع : آنچه از تعریف برند باید بدانید"بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 40 (آذر و دی 1393) میزگرد این شماره: چالشهای توزیع در ایران؛ راهکارها و توصیه ها
 • فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ موضوع : انتشارات بازارایابی
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی-بخش دوم
 • استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • اگر نخریدند چه کنیم؟ موضوع : نسل نواندیش
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره