• مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • مهندس خلیل جعفرپ یشه موضوع : ایین برندسازی برند
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس عربی موضوع : سفر به خراسان جنوبی
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی
 • کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • دکتر فرهاد بدیع موضوع : صنعت پخش-بخش اول
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • سرکار خانم نسیم توکل موضوع : کارآفرینی
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : شغل من کو❓
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • دکترحمیدطهماسبی فرد موضوع : برند-ارتباطات
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه