• استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش دوم
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : پرسنال برندینگ
 • دکتر داودحسین آبادی ساده موضوع : تصویربرداری الکترو عصبی مغزدربازاریابی
 • داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : پرسنال برندینگ
 • دکتر سارا کشگر موضوع : مدیریت بازاریابی در اوقات فراغت و ورزش های تفریحی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 53(بهمن و اسفند 1395) میزگرد این شماره: بررسی نقش رویکرد مالیاتی در صنعت پخش ایران
 • اگر نخریدند چه کنیم؟ موضوع : نسل نواندیش
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول