• دکترساسان نصیری موضوع : مدیریت توسعه شرکتهای ایرانی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • رضا ایزدی موضوع : بازاریابی بیمه
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • جناب آقای دکتر علیرضا داداشی موضوع : 20 گفتار فروش و بازاریابی
 • مهندس سید محمد اعظمی نژاد و مهندس عزیزمیردار موضوع : دوباره فکر کن یه جور دیگه هم ممکنه
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • استاد ودایع موضوع : رویکرد زبان بدن در مذاکره
 • جناب آقای شهاب طلایی موضوع : بازاریابی سیاسی
 • استادمحسن میرزایی موضوع : 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه