• راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکترامیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد- فروش-بخش دوم
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟ موضوع : چگونه میتوان بحران های کار و کسب را پشت سر گذاشت؟
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بازاریابی و چالشهای فرهنگی در بازار بخصوص بازاربیمه
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 38 (مرداد و شهریور 1393) عنوان میزگرد: دیدگاهها و اندیشه‌ها؛ تجربه‌ی ورود به بازارهای بین‌المللی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم