• جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • دکتر حسین غوثی موضوع : باید ها و نبایدهای کار کسب و کار
 • دکتر علیرضا شیری موضوع : چه کنیم که ایمیل مان به سرعت پاسخ داده شود؟
 • تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • حمید سپید نام-مسترتیستر موضوع : برندینگ شخصی
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش اول
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • حمید سعیدی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • اگر نخریدند چه کنیم؟ موضوع : نسل نواندیش
 • دیجیتال مارکتینگ موضوع : استراتژی محتوای دیجیتال کوکاکولا
 • دکترفرزاد مقدم موضوع : برندسازی در هفت گام