• برندها و برندسازی موضوع : دنیای اقتصاد
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان -بخش اول
 • استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش دوم
 • دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش اول
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟
 • لیلا کرد افشار موضوع : مذاکره بین المللی
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش اول
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش دوم)
 • دکتر علیرضا شیری موضوع : چه کنیم که ایمیل مان به سرعت پاسخ داده شود؟