• دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندسازی تا رسیدن به اوج
 • دکتر مهرنوش دارینی موضوع : افسردگی شغلی؟و راهکارهای مقابله با آن؟
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : مذاکره
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • دکترآذرصائمیان موضوع : سقف شیشه ایی
 • گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان -بخش اول
 • محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • نژده هوانسیان موضوع : معضلات برند؟
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد