• دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • جناب آقای جعفر واعظی موضوع : کارافرینی
 • دکتر احمد راه چمنی موضوع : تله های فروش
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • مهندس محسن ایلچی موضوع : روابط عمومی تجاری و تفاوت آن با تبلیغات؟
 • برنامه ویژه تبریک عید موضوع : عیدانه
 • حمید سپید نام-مسترتیستر موضوع : برندینگ شخصی
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : مذاکره
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : موانع اصلی تولید؟
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت برند موضوع : نصر قلم
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ