• محسن جاویدموید-محمدرضاحسن زاده جوانیان موضوع : مطبوعات
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • چگونه بفروشیم؟ موضوع : کلک سیمین
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • مهندس افراز موضوع : کارافرینی
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • سرکار خانم دکتر آرام طاعتی موضوع : بازاریابی انبوه در سیاست
 • سرکارخانم نسیم توکل موضوع : معرفی کتاب لینکداین از ایجاد تا اعتبار
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • دکتر حمیده عطافر موضوع : تفاوت بازاریابی استراتژیک و غیر استراتژیک؟
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • حمید سپید نام-مسترتیستر موضوع : برندینگ شخصی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت