• توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : موانع اصلی تولید؟
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : برندینگ شخصی آنلاین
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : نقش نیروهای میز پذیرش (منشی ها، مسئولان دفاتر و مدیران) در موفقیت كسب و كار-بخش اول
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 52(آذر و دی 1395) میزگرد این شماره: اعتبارسنجی در شرکتهای پخش و توزیع در ایران
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش
 • دکتر علیرضا داداشی موضوع : اخلاق در فروشندگی-اخلاق-فروش-مارکتینگ-
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش دوم
 • استادمحسن میرزایی موضوع : 230 سال تبلیغات بازرگانی در مطبوعات فارسی زبان
 • پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی