• دکترآذرصائمیان موضوع : سقف شیشه ایی
 • جناب آقای شهاب طلایی موضوع : بازاریابی سیاسی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش اول
 • حمید سپید نام-مسترتیستر موضوع : برندینگ شخصی
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت و بازاریابی در عصر آشوب و تلاطم بازارها
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش اول
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • مهندس تقی زاده موضوع : سفر به استان اردبیل
 • جناب آقای جعفر واعظی موضوع : کارافرینی
 • حس برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • ندا مفاخری موضوع : کوچینگ
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : معرفی کتاب