• جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش اول
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت برند موضوع : نصر قلم
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • دکتر وحید محلاتی موضوع : صنعت پخش و آینده پژوهی
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : تبلیغات
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • نقش بازاریابی در حل مشکلات زیست محیطی موضوع : بازاریابی-مشکلات زیست محیطی
 • داشبوردهای مدیریت -بخش اول موضوع : داشبورد-مدیریت-بازاریابی
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی-بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • دکتر رضا شافعی موضوع : توانمند سازی شبکه فروش