• توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 43 (خرداد و تیر 1394)گفت و گوی این شماره: کاربردهای نورومارکتینگ و زیمت در گفت و گو با دکتر علی بشارت
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • لیلا کرد افشار موضوع : مذاکره بین المللی
 • دکتر اسماعیل سعادت فرد موضوع : شغل من کو❓
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : وفادارسازی مشتریان
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : استراتژیهای پرسنال برندینگ -بخش دوم
 • فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مهندس حسین آقا خانلو موضوع : شبکه سازی و هم افزایی
 • جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی