• جناب آقای سیاح نیا موضوع : استراتژی های منابع انسانی برای نیروهای سازمان در شرایط بحران
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش اول
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : برندینگ شخصی آنلاین
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برندبخش دوم
 • تبلیغات در عصر جدید موضوع : تبلیغات در عصر جدید
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش اول
 • دکترشهاب اناری موضوع : 1-2-3 بدرخش
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • دکتر محمود دهقان طرز جانی موضوع : انجمن صنفی شرکت های تبلیغات در ایران
 • سرکار خانم مهرناز غفاری موضوع : از ریشه تا رنگ
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : محتوای سایت
 • شیوا شمشیر دار موضوع : برند اجتماعی-بخش اول
 • دکتر شهاب اناری موضوع : برندینگ شخصی
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : کلیک طلایی