• گوینده فریماه اولیایی موضوع : آداب 13 بدر برگرفته از کتاب طهران قدیم نوشته جعفر شهری
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش اول)
 • جناب آقای دکتر احمدرضا فتوت موضوع : روانشناسی سازمانی صنعتی- بخش اول
 • مهندس رحمتی موضوع : سفر به استان زنجان
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش اول
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • دکتر حمید ترکاشوند موضوع : صنعت پخش
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • مهندس حسن قاسمی موضوع : لجستيک؟مدیریت زنجیره تامین