• بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • رضا ایزدی موضوع : مشتریان شاکی
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش دوم
 • برندها و برندسازی موضوع : دنیای اقتصاد
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • سرکارخانم نسیم توکل موضوع : معرفی کتاب لینکداین از ایجاد تا اعتبار
 • مهندس سلمان یافت آبادی موضوع : هویت بصری برند-بخش اول
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکترنادر وهاب آقایی موضوع : شب نشینی
 • معلم بازاریابی-پرویزدرگی موضوع : تکنیک های بازاریابی تلفنی
 • دکترمجتبی امیری موضوع : صنعت پخش
 • مهندس میرحسینی موضوع : سفر به استان سیستان و بلوچستان