• دکتر فرانک جواهردشتی موضوع : موانع و راهکارهای حمایت از کالای ایرانی
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • دکترآرش بهجو موضوع : شبکه های اجتماعی
 • رضا نورایی موضوع : وظیفه بازاریاب درشرایط بد اقتصادی-بخش دوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • دکتر حسین وظیفه دوست موضوع : نقش انجمن علمی بازاریابی در رشدبازاریابی و فروش؟
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویا سلامت