• دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت برخود؟
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجتال مارکتینگ
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • دکتر مسعود نصرت آبادی موضوع : مدیر نوروبیز از خانواده tmba
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • دکتر علیرضا شیری موضوع : چه کنیم که ایمیل مان به سرعت پاسخ داده شود؟
 • استاد رضا ایزدی موضوع : بیمه
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • دکتر فرزاد مقدم موضوع : برند
 • حامد عسگری موضوع : سیاره‌ی مشتری
 • آقای میثم ایرانپناه موضوع : نقش فریب در روابط بین فردی تا کسب و کارها
 • مهندس هاشمعلی حسنی موضوع : تخفیفات غیرمتعارف فروشگاهی
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی