• رضا ایزدی موضوع : بازاریابی بیمه
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ؟تفاوت کوچینگ و مشاوره؟
 • جناب آقای مهندس ناصر مرزبانی موضوع : کارآفرینی
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • برندسازی تا رسیدن به اوج موضوع : انتشارات بازارایابی
 • جناب اقای محمد رضا رامخو موضوع : کارافرینی
 • لیلا کرد افشار موضوع : مذاکره بین المللی
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 53(بهمن و اسفند 1395) میزگرد این شماره: بررسی نقش رویکرد مالیاتی در صنعت پخش ایران
 • جناب آقای دکتر مجتبی امیری موضوع : تعامل شرکت های پخش- بخش دوم
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • جناب آقای احمد آخوندی موضوع : توسعه مهندسی بازار با بزرگان بازاریابی و تبلیغات جهان