• استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : مذاکره
 • برندسازی یک هفته ای موضوع : متخصصان بدون مرز
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب
 • مهندس هاشمعلی حسنی موضوع : تخفیفات غیرمتعارف فروشگاهی
 • دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • مهندس حضرتی موضوع : سفر به استان قزوین
 • مهندس لیلا کرد افشار موضوع : آشنایی با چالشهای فرهنگی در مذاکرات تجاری بین المللی
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندسازی تا رسیدن به اوج
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ؟تفاوت کوچینگ و مشاوره؟
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات
 • استاد منصور مجدم موضوع : باید و نباید های قیمت گذاری چگونه بر موانع قیمتی غلبه کنیم؟
 • دکتر حمید ترکاشوند موضوع : صنعت پخش
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم