• دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات
 • جناب آقای دکتر علیرضا داداشی موضوع : 20 گفتار فروش و بازاریابی
 • جناب آقای مهندس ناصر مرزبانی موضوع : کارآفرینی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : روش های فروش-بخش دوم
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • مهندس لیلاکرد افشار موضوع : بازاریابی بین المللی-بازاریابی جهانی-بازاریابی-مذاکره
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول-14 خرداد
 • مهندس سعید جارودی موضوع : آینده پژوهی
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ؟تفاوت کوچینگ و مشاوره؟
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • مهندس افراز موضوع : کارافرینی
 • دکتر احمد راه چمنی موضوع : تله های فروش
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت فروش
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • دکتر فرانک جواهردشتی موضوع : موانع و راهکارهای حمایت از کالای ایرانی