• دکترامیراخلاصی موضوع : برندسازی برای اشخاص
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برندبخش دوم
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • برندها و برندسازی موضوع : دنیای اقتصاد
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش اول
 • فروشندگان بزرگ چگونه عمل می کنند؟ موضوع : انتشارات بازارایابی
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : آینده سیستم های توزیع و پخش به چه سمتی می رود؟-بخش دوم
 • موفقیت در فروش موضوع : آدینه
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • مهندس میرحسینی موضوع : سفر به استان سیستان و بلوچستان
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان-بخش دوم
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : نورومارکتینگ کشف دریچه ای جدید به ذهن