• مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : تخریب و آشوب برندهای موفق دنیا
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : انواع راههای تبلیغات متناسب -بخش اول
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با آقای خرمشاهی
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس سعید محمدی موضوع : مدیریت وصول مطالبات و اعتبار سنجی
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : بازاریابی پارتیزانی -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • دکتر سید محسن علامه موضوع : مبانی مدیریت دانش
 • کارن امانی موضوع : سخنوری و سخنرانی
 • حمید سپید نام-مسترتیستر موضوع : برندینگ شخصی
 • مهندس سید محمد اعظمی نژاد و مهندس عزیزمیردار موضوع : دوباره فکر کن یه جور دیگه هم ممکنه
 • میراحمد امیرشاهی موضوع : برند
 • نژده هوانسیان موضوع : معضلات برند؟
 • جناب آقای محمدیاسر سعیدی موضوع : منابع انسانی در شرایط بحرانی