• دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : ارائه حرفه‌ای ایده و گزارشهای علمی و تجاری
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : برندینگ شخصی آنلاین
 • دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش اول
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 53(بهمن و اسفند 1395) میزگرد این شماره: بررسی نقش رویکرد مالیاتی در صنعت پخش ایران
 • دکتر علیرضا داداشی موضوع : اخلاق در فروشندگی-اخلاق-فروش-مارکتینگ-
 • دکتر وحید محلاتی موضوع : صنعت پخش و آینده پژوهی
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ؟تفاوت کوچینگ و مشاوره؟
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • برندها و برندسازی موضوع : دنیای اقتصاد