• تبلیغات محیطی موضوع : کتاب مهربان
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : برندینگ شخصی آنلاین
 • استاد محسن عبدالهیان موضوع : زبان صورت-زبان بدن-
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • لیلاکردافشار موضوع : نامه های تجاری بین المللی
 • استاد فرانک جواهر دشتی موضوع : شب نشینی
 • دکتر علیرضا شیری موضوع : چه کنیم که ایمیل مان به سرعت پاسخ داده شود؟
 • دکتر احمد راه چمنی موضوع : تله های فروش
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • مهندس سید محمد اعظمی نژاد و مهندس عزیزمیردار موضوع : دوباره فکر کن یه جور دیگه هم ممکنه
 • دکتر احمد یحیایی ایله ایی موضوع : روابط عمومی