• دکتر سحر گلکار موضوع : رفتارشهروندی برند ؟
 • استاد محمد پیام بهرام پور موضوع : فن بیان و سخنوری
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • اصول برنامه ریزی و مدیریت برند موضوع : نصر قلم
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برند سازی تا رسیدن به اوج
 • دکتر محمد حسین غوثی موضوع : مذاکره
 • دکترحسین نوروزی موضوع : رفتار مصرف کننده بین المللی
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : هنرو شیوه مربیگری رهبران
 • دکتر محمد ابراهیم محجوب موضوع : رابطه بین شناخت تاریخ و فرهنگ کشوربا عرضه و تقاضا
 • بابک مروانی موضوع : سوال در حوزه فروش
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : استراتژی های منابع انسانی برای نیروهای سازمان در شرایط بحران
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد-روش های فروش-بخش اول
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجیتال مارکتینگ