• توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 40 (آذر و دی 1393) میزگرد این شماره: چالشهای توزیع در ایران؛ راهکارها و توصیه ها
 • دکتر شهریار شفیعی موضوع : برند بخش اول
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب
 • مهدی فیضی موضوع : مزیت رقابتی
 • دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : تعیین پورسانت
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • استاد رضا سراجی موضوع : طراحی المان های هویت برنددر مسیرشناخت برند
 • مهندس بهرام رزمان موضوع : منابع انسانی
 • دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • دکترمحمد حسین غوثی موضوع : اصول فنون و هنر مذاکره
 • دکترشاهین شاکری موضوع : اصول درست بازاریابی اینترنتی
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • لیلا کرد افشار موضوع : مذاکره بین المللی
 • دکترحمیدطهماسبی فرد موضوع : برند-ارتباطات