• مهندس افراز موضوع : کارافرینی
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • مدیریت فروش و فروش حضوری با نگرش بازار ایران موضوع : انتشارات بازارایابی
 • جناب آقای دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت بر خود-بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • معاون میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس فرمانی موضوع : سفر به استان گلستان
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 36 (مرداد و شهریور 1393)
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجتال مارکتینگ
 • جناب آقای مهندس بهرام رزمان موضوع : نقش سازمان ها در رفع بحران اقتصادی-بخش دوم
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • شیما عظیما موضوع : کپی رایتینگ
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • دکتر بلوریان تهرانی موضوع : معرفی کتب
 • طراحی المان های هویت برند در مسیر شناخت برند موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکترشاهین شاکری موضوع : بازاریابی اینترنتی