• دکتر شهربانو قلی پورفریدونی موضوع : مفهوم بازاریابی تجربی؟
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش اول)
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب
 • مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس ضیایی موضوع : سفر به هرمزگان
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت های فردی لازم برای بازاریابی و فروش-بخش دوم
 • دکترمحمود آسیاچی موضوع : مهندسی فروش
 • دکترمریم شهابی موضوع : نهایی کردن فروش
 • مهندس میرحسینی موضوع : سفر به استان سیستان و بلوچستان
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : شبکه های اجتماعی
 • فرهاد تبریزی موضوع : طراحی محیط های تجاری
 • دکتر امیر اخلاصی موضوع : برندینگ مکان -بخش اول
 • دکتر سحر گلکاری موضوع : شب نشینی
 • مهندس شنبه زاده موضوع : سفر به استان ایلام
 • دکتر فرانک جواهردشتی موضوع : موانع و راهکارهای حمایت از کالای ایرانی