• پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مهارت ارتباط با مشتریان شاکی-بخش اول
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • مجید اجاقی موضوع : فروشنده،فروش گام به گام بیمه عمر
 • راهکارهای فروش از زبان یک فروشنده موضوع : انتشارات بازارایابی
 • مهندس تجلی موضوع : سفر به استان کرمان
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • دکتر شهاب اناری موضوع : برندینگ شخصی
 • دکترمنیژه حقیقی نسب موضوع : تجارت الکترونیک_بخش دوم
 • دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • تبلیغات پنهان در بازاریابی موضوع : انتشارات بازارایابی
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • استادمسعود نجفی موضوع : شب نشینی-بازاریابی ورزشی