• ماهیگیری در باتلاق موضوع : شبکه اندیشه
 • دکترحمیدطهماسبی فرد موضوع : برند-ارتباطات
 • دکتر علیرضا شیری موضوع : چه کنیم که ایمیل مان به سرعت پاسخ داده شود؟
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فروش-بخش اول
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات بخش سوم
 • مهندس خلیل جعفرپیشه موضوع : برندینگ عاطفی
 • شیما عظیما موضوع : کپی رایتینگ
 • سرکار خانم مهرناز غفاری موضوع : از ریشه تا رنگ
 • دکتر هرمز مهرانی موضوع : مدیریت تبلیغات
 • دکتر محسن نجارنیا موضوع : اهمیت و نقش مدیریت و سیستمی بودن کار و کسب ها
 • حمید امامی موضوع : بیمه
 • دکتر محمد علی نسیمی موضوع : جوان سازی برند
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : مصاحبه با رادیو اقتصاد- فروش-بخش دوم
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی
 • دکتر محمود آسیاچی موضوع : قیمت گذاری
 • دکتر وحید نثایی موضوع : مهارت های حرفه ایی در مذاکره