• دکتر حمیده عطافر موضوع : تفاوت بازاریابی استراتژیک و غیر استراتژیک؟
 • دکتر آذر صائمیان موضوع : هنرو شیوه مربیگری رهبران
 • جناب آقای سیاح نیا موضوع : مصاحبه و استخدام برون سازمانی یا درون سازمانی؟
 • رضا ایزدی موضوع : بازاریابی بیمه
 • دکتر محسن ایلچی موضوع : نقش رسانه و تبلیغات
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجتال مارکتینگ
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • روش های نوین بازاریابی الکترونیک موضوع : روش های نوین بازاریابی الکترونیک
 • بازاریاب بازارساز 35 موضوع : مصاحبه با امیر خادم
 • جناب آقای عادل طالبی موضوع : کاروکسب آنلاین
 • استاد شیوا شمشیردار موضوع : برند اجتماعی-بخش دوم
 • اسماعیل سعادتفرد موضوع : کارافرینی-بخش اول
 • دکترعلی شاه حسینی موضوع : حال خوب،برنامه ریزی برای اینده
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : اهمیت نوآوری در بازاریابی و فروش -بخش دوم
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • دکترمحمدخرم موضوع : چالش های موجود در کار و کسب