• بابک بادکوبه موضوع : تبلیغات
 • بازاریابی و تبلیغات فوق حرفه ای به روش بیژن پاکزاد موضوع : کارآفرینان بزرگ
 • بازاریاب بازارساز 33 موضوع : میزگرد نقش انبارداران در خوش نامی سازمان ها
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : شماره 54(فروردین و اردیبهشت 1396) گفت و گوی این شماره: هفت گام تا برندسازی در گفت و گو با دکتر فرزاد مقدم
 • امیر مهدی سادات اعلایی موضوع : تغییر و تحول فردی
 • مهندس امیرحسین سرفرازیان موضوع : استراتژی لوکس گرایی
 • مهندس احمد رضا نخجوانی موضوع : چگونه استخدام شویم؟
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجتال مارکتینگ
 • دکتر وحید محلاتی موضوع : صنعت پخش و آینده پژوهی
 • دکتر احمد راه چمنی موضوع : تله های فروش
 • پرویز درگی موضوع : مشتری نوازی
 • دکتر علیرضا داداشی موضوع : اخلاق در فروشندگی-اخلاق-فروش-مارکتینگ-
 • سرکار خانم نسیم توکل موضوع : کارآفرینی
 • بازاریاب بازارساز 34 موضوع : مصاحبه با پویاسلامت
 • مهندس سعید جارودی موضوع : آینده پژوهی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 41 (بهمن و اسفند 1393) میزگرد این شماره: تجربه‌ی مدیران توسعه بازار شرکتهای مصرفی و صنعتی در ایران