• مهندس علوی موضوع : سفر به کردستان
 • استاد بهرام خیری موضوع : کتاب نشانه شناسی بازاریابی
 • مهندس امیررضاکشاورز موضوع : اهمیت جمع اوری دیتا و بانک اطلاعاتی در کار و کسب
 • دکتر ندا مفاخری موضوع : کوچینگ؟تفاوت کوچینگ و مشاوره؟
 • مهندس مهدی فربهی موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • بابک بادکوبه موضوع : تبلیغات
 • بازاریابی الکترونیک موضوع : دیجیتال مارکتینگ
 • مهندس مجید مجیدی موضوع : نورومارکتینگ کشف دریچه ای جدید به ذهن
 • دکتر حسین غوثی موضوع : باید ها و نبایدهای کار کسب و کار
 • پرویز درگی و عوامل رادیو صدای بازاریابی موضوع : گفت و گو صمیمی
 • دکتر وحید محلاتی موضوع : صنعت پخش و آینده پژوهی
 • دکتر آذر کفاش پور موضوع : معرفی کتاب
 • دکتر فرانک جواهردشتی موضوع : موانع و راهکارهای حمایت از کالای ایرانی
 • سرکار خانم شیماعظیما موضوع : ارتباط بین نام برند و ماندگاری برند
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : مدیریت برخود؟
 • دکتر علی شاه حسینی موضوع : روش های پایداری کار و کسب ها؟