• دکتر سهیل سهیلی زاده موضوع : افزایش مهارت های ذهنی
 • مهندس رضا نورایی موضوع : حق انتخاب مصرف کننده؟
 • دکتر بابک سبزیان پور موضوع : اهمیت و نقش وصول مطالبات (بخش اول)
 • مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری مهندس بزرگ نیا موضوع : سفر به تهران
 • دکتر سید سعید میرواحدی موضوع : بازاریابی کارآفرینانه
 • جناب آقای سید احمد دلیری موضوع : فرآیندهای کاروکسب
 • پرویز در گی در رادیو اقتصاد موضوع : فرصت ها و تهدیدها -مصاحبه با رادیو اقتصاد-بخش دوم
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 50(مرداد و شهریور 1395)گفت و گوی این شماره: رازهای استیو جابز در بازاریابی و فروش در گفت و گو با مهدی معین و سعید مقدّسی
 • شیما عظیما موضوع : کپی رایتینگ
 • مهندس یوسفی فر موضوع : شیوه های تبلیغاتی و مدیریتی و نحوه عرضه کالا در نوین چرم
 • مهدی فیضی موضوع : مزیت رقابتی
 • مریم عبدلی موضوع : حس برند
 • دکتر آرش بهجو موضوع : دیجتال مارکتینگ
 • بابک مروانی موضوع : فروشهای سازمانی
 • توسعه مهندسی بازار موضوع : توسعه مهندسی بازار- شماره 39 (مهر و آبان 1393) عنوان میزگرد: بازاريابي ورزشي؛ ‌چالشها و راهكارها
 • مهندس میرحسینی موضوع : سفر به استان سیستان و بلوچستان